Tisknout stránku

Legislativa a terminologie 

 

Legislativa

Informační systém ARGIS je nástrojem informační podpory systému HOPKS v oblasti zajišťování věcných zdrojů v souladu se zákony a a vyhláškami: 

  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
  • vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
  • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

 

Terminologie a zkratky:

DND - dodavatel nezbytné dodávky

ORP - obec s rozšířenou působností

KÚ - krajský úřad

ÚSÚ - ústřední správní úřad

DMD  - dodavatel mobilizační dodávky

HZS - hasičský záchranný sbor