Tisknout stránku

Informace o číselnících 

   

        Dne 16.3.2016 byl aktualizován Číselník nezbytných dodávek (CND) na základě požadavků uživatelů a po projednání návrhů změn na konci roku 2015. Došlo k přidání nových položek, zneplatnění některých položek, případně přečíslování (přeřazení) položek do jiné skupiny. Mimo další drobné úpravy byly provedeny i změny měrných jednotek u některých položek, případně změněn typ položky (základní, rozšiřující). 
 

Pro orientaci v novém CND je možné využít: (kliknutím na odkaz se soubor otevře)


        - CND platný před aktualizací
        - CND po aktualizaci 16.3.2016

        - soubor se změnami položek CND
        - Pokyny pro zpracovatele PND

 

Aktualizace CND vyžaduje od uživatelů v IS Argis (ÚSÚ, KÚ, ORP, HZS), aby následně provedli aktualizaci zadaných požadavků potřeb ND a nezbytných dodávek dodavatelů.

 

        Dne 30. 9. 2016 budou z DB IS Argis odstraněny neplatné položky (s kódem 30.) včetně navazujících údajů o jejich dodavatelích.