Migrace informačního systému:

Vážení uživatelé,
provozní prostředí IS Argis bylo modernizováno. Současně byl změněn i způsob generování tiskových sestav. Pokud byste objevili chyby ve funkčnosti aplikace, prosím odešlete svá zjištění na email mhodura@sshr.cz.
Děkujeme za spolupráci.