Informace o číselnících

Na základě níže uvedených dokumentů byl průběžně doplňován ČND o nové položky, včetně nezbytných posunů v kódovém označení.

 • Ke dni 1. 2. 2020 byl aktualizován (ČND) na základě požadavků uživatelů a po projednání návrhů změn s gesčními ÚSÚ na konci roku 2019,
 • na základě usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 549 byla provedena úprava položek nezbytných dodávek, včetně vložení nových nezbytných dodávek do ČND a to především v uskupení č. 6,
 • po projednání a schválení ministerstvem zemědělství přidány či upraveny položky v uskupení 18. a 19.,
 • UV ze dne 19. října 2020 č. 1076 o změně navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví a požadavku MZ,
 • UV ze dne 14. prosince 2020 č. 1327 o zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení vakcinace proti onemocnění COVID-19,
 • UV ze dne 18. ledna 2021 č. 45 o navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19,
 • UV ze dne 19. února 2021 č. 175,
 • dopisy min. zdrav. a  dohovor s oddělením krizového řízení min. zdrav.,
 •  UV ze dne 8. února 2021 č. 111.,
 • dopisy min. vnitra a Policejního prezidia,
 • dopis min. zemědělství,
 • zahájení procesů inventarizace a optimalizace dat, které se týkají pohotovostních zásob a plánovaných nákupů nových zásob. Nové položky přidány do uskupení 7., 19. a 25.,
 • realizace zařazení provizorní mostové soupravy ŽM-60 do pohotovostních zásob vytvořených na základě požadavku Ministerstva dopravy,
 • na základě návrhů ze zaslaných v rámci Vyhodnocení splnění úkolů vyplývajících ze Zaměření HOPKS v roce 2021 a návrhů do Zaměření HOPKS na rok 2022 resorty MD, MV a naskladnění komodit do SHR za resort MZ byly aktualizovány komodity v uskupení 6.,23. a 25.,
 • žádost ministra vnitra o zařazení materiálu v rámci tvorby pohotovostních zásob pro potřeby HZS.

Poslední aktualizace ČND – 2.8.2022

Pozn. Nejaktuálnější ČND je vždy ten, který jste si právě vygenerovali přímo v IS Argis.

———————————————————————————

Aktualizace CND vyžaduje od uživatelů v IS Argis (ÚSÚ, KÚ, ORP, HZS), aby následně provedli aktualizaci zadaných požadavků potřeb ND a nezbytných dodávek dodavatelů.

Po implementaci změn v číselníku ND do provozního prostředí IS Argis je vzhledem k uvedeným změnám a přesunu velkého množství položek nezbytné u všech správních úřadů plánujících ND vygenerovat nové sestavy plánu ND a zařadit je do krizových plánů.