Informace o číselnicích

Dne 16.3.2016 byl aktualizován Číselník nezbytných dodávek (CND) na základě požadavků uživatelů a po projednání návrhů změn na konci roku 2015. Došlo k přidání nových položek, zneplatnění některých položek, případně přečíslování (přeřazení) položek do jiné skupiny. Mimo další drobné úpravy byly provedeny i změny měrných jednotek u některých položek, případně změněn typ položky (základní, rozšiřující).

Pro orientaci v novém CND je možné využít: (kliknutím na odkaz se soubor otevře)

– CND platný před aktualizací
– CND po aktualizaci 16.3.2016
soubor se změnami položek CND
– Pokyny pro zpracovatele PND

Aktualizace CND vyžaduje od uživatelů v IS Argis (ÚSÚ, KÚ, ORP, HZS), aby následně provedli aktualizaci zadaných požadavků potřeb ND a nezbytných dodávek dodavatelů.

Aktuálně byla zahájena a probíhá aktualizace číselníku nezbytných dodávek (CND).

Do zavedení nové aktualizace stávající CND zavedený do systému dne 16. 3. 2016 platí beze změn.