Informace o číselnících

Na základě níže uvedených dokumentů byl průběžně doplňován ČND  o položky v uskupeních č. 5., 6., 18. a 19. včetně nezbytných posunů      v kódovém označení vybraných položek nezbytných dodávek.

 • Po projednání a schválení ministerstvem zemědělství přidány či upraveny položky v uskupení 18. a 19.
 • UV ze dne 19. října 2020 č. 1076 o změně navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví a požadavku MZ,
 • UV ze dne 14. prosince 2020 č. 1327 o zajištění komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení vakcinace proti onemocnění COVID-19,
 • UV ze dne 18. ledna 2021 č. 45 o navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19,
 • UV ze dne 19. února 2021 č. 175,
 • dopisy min. zdrav. Č. j.: MZDR 543/2021-19/OKP, Č. j.: MZDR 543/2021-20/OKP a  dohovor s oddělením krizového řízení min. zdravotnictví,
 •  UV ze dne 8. února 2021 č. 111.,
 • dopisy min. vnitra Č. j.: MV-172378-1/OBP-2015  a Policejního prezidia ČR Č. j.: PPR-6958-16/ČJ-2019-990650,
 • dopis min. zemědělství Č. j.: 4437/2020-MZE-10022,
 • zahájení procesů inventarizace a optimalizace dat, které se týkají pohotovostních zásob a plánovaných nákupů nových zásob. Nové položky přidány do uskupení 7., 19. a 25.
 • realizace zařazení provizorní mostové soupravy ŽM-60 do pohotovostních zásob vytvořených na základě požadavku Ministerstva dopravy
 • na základě návrhů ze zaslaných v rámci Vyhodnocení splnění úkolů vyplývajících ze Zaměření HOPKS v roce 2021 a návrhů do Zaměření HOPKS na rok 2022 resorty MD, MV a naskladnění komodit do SHR za resort MZ byly aktualizovány komodity v uskupení 6.,23. a 25.

Poslední aktualizace ČND – 5. 5. 2022

———————————————————————————

Ke dni 1. 2. 2020 byl aktualizován Číselník nezbytných dodávek (CND) na základě požadavků uživatelů a po projednání návrhů změn na konci roku 2019. Dále byla ke dni 9. 6. 2020 provedena úprava položek nezbytných dodávek, včetně vložení nových nezbytných dodávek do CND, a to na základě usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 549. Došlo k přidání nových položek, zneplatnění některých položek, případně přečíslování (přeřazení) položek do jiné skupiny. Mimo dalších drobných úprav byly provedeny i změny měrných jednotek u některých položek, případně byl změněn typ položky (základní, rozšiřující).

Pro orientaci v novém CND je možné využít:

(kliknutím na odkaz se soubor otevře)

– CND platný před aktualizací
CND platný po aktualizaci 9. 6. 2020
Změnový soubor CND
– Pokyny pro zpracovatele PND

Aktualizace CND vyžaduje od uživatelů v IS Argis (ÚSÚ, KÚ, ORP, HZS), aby následně provedli aktualizaci zadaných požadavků potřeb ND a nezbytných dodávek dodavatelů.

Po implementaci změn v číselníku ND do provozního prostředí IS Argis je vzhledem k uvedeným změnám a přesunu velkého množství položek nezbytné u všech správních úřadů plánujících ND vygenerovat nové sestavy plánu ND a zařadit je do krizových plánů.

K datu 30. 11. 2020 budou veškerá data položek dočasně přesunutých do uskupení 30 zrušena a to včetně navazujících údajů o jejich dodavatelích!

Do zavedení nové aktualizace platí beze změn stávající CND zavedený do systému dne 9. 6. 2020.