Informace pro ORP

Dne 6. září 2012 byla do provozního prostředí IS Argis nainstalována programová úprava úloh zpracování PND v souladu s požadavky, vyplývajícími z novelizace Zákona č.241/2000 Sb. . V cvičném prostředí IS Argis byly programové úpravy provedeny již dříve.

Programové úpravy úloh umožňují nově tvorbu samostatného PND na úrovni ORP, konkrétně:

  • Pod účtem ORP zpracovat PND ORP v následujícím rozsahu
    1. § seznam požadovaných nezbytných dodávek ORP,
    2. § seznam nezajištěných nezbytných dodávek ORP,
    3. § přehled dodavatelů nezbytných dodávek za ORP.
  • Pod účtem ORP generovat v úloze „Výstupní sestavy PND“ generování jednotlivých sestav PND ORP.
  • Zpracovatelům PND na úrovni kraje editovat požadované nezbytné dodávky plánované jednotlivými ORP svého správního obvodu a převzít je do PND kraje. Editaci hodnoty ND plánované na úrovni ORP lze provést pod účtem KÚ v úloze „Plán ND – Potřeby – Potřeby nižších SÚ“. Po zobrazení „Detailu“ u příslušné položky ND lze v kolonce „Množství“ změnit množství a toto rozhodnutí potvrdit příkazem „Ulož“. Takto editované množství požadované ND ORP se po úpravě promítá do všech úloh zpracovávaných na úrovni kraje.
  • V PND ORP zůstává nadále i po editaci provedené krajským úřadem původní hodnota plánovaná daným ORP.

Veškerá dříve vložená data o požadovaných ND a dodavatelích zůstávají po instalaci upraveného SW beze změn.

Podrobnější seznámení s upraveným SW IS Argis bude provedeno v rámci pracovních porad s ORP, které jsou plánovány po krajích v období 10.9. – 19.10. 2012.