Informace pro ORP

Programové prostředí umožňuje tvorbu samostatného plánu nezbytných dodávek (PND) obce s rozšířenou působností (ORP), kraje a ústředních správních úřadů v rozsahu:

  1. seznam požadovaných nezbytných dodávek (ND),
  2. seznam nezajištěných ND,
  3. přehled dodavatelů ND.
  • Pod účtem ORP vygenerovat jednotlivé sestavy PND ORP. Samostatným účtem může uživatel ORP vstoupit do cvičného prostředí systému s oddělenou databází údajů o ND a dodavatelích ND a vyzkoušet si jednotlivé úlohy potřebné ke zpracování PND ORP.
  • Zpracovateli PND kraje je umožněno editovat požadované ND plánované jednotlivými ORP svého správního obvodu a převzít je do PND kraje. Takto editované množství požadované ND ORP se po úpravě promítá do všech úloh zpracovávaných na úrovni kraje. V PND ORP zůstává nadále i po editaci provedené krajským úřadem původní hodnota ND plánovaná u ORP.