Ministerstvo obrany ČR

Oddělení zabezpečení krizových stavů (OdZKS)

Adresa pro doručování korespondence:

 

Sekce podpory MO

Oddělení zabezpečení krizových stavů

Vítězné náměstí 1500/5

Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01

 

Vedoucí OdZKS

plk. Ing. Jan JON

telefon: +420 973 214 290

fax:       +420 973 214 282

mobil:   +420 724 605 212

e-mail: jan.jon@army.cz

IS ARGIS, IS KRIZKOM

 

Zástupce vedoucího OdZKS

pplk. Ing. Jiří HLOUŠEK

telefon: +420 973 214 291

fax:       +420 973 214 282

mobil:   +420 602 141 198

e-mail:    hlousekj@army.cz

IS KRIZKOM

 

Starší důstojník

mjr. Ing. Štefánia KOLMAN

telefon: +420 973 214 287

fax:       +420 973 214 282

mobil:   +420 702 011 413

e-mail:    kolmans@army.cz

IS KRIZKOM

 

Ing. Stanislav FRÁNEK

telefon: +420 973 214 292

fax:       +420 973 214 282

e-mail:    franeks@army.cz

IS ARGIS, IS KRIZKOM, smluvní vztahy, technické podmínky, SOJ.

 

Ing. Radek VALENTA

telefon: +420 973 214 293

fax:       +420 973 214 282

e-mail:     valentar@army.cz

IS ARGIS, IS KRIZKOM, smluvní vztahy, technické podmínky, SOJ.

 

Ing. Miroslav MEJVALD

telefon: +420 973 214 294

fax:       +420 973 214 282

e-mail:     miroslav.mejvald@army.cz

smluvní vztahy, technické podmínky, SOJ.