Plánovaci_cyklus_2013-2014

Obsah činnostiProvádíSoučinnostTermín 2011Poznámka
Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2013 a 2014
- stanovení požadavku na MD na léta 2013-2014MO (OZKS)dodavatelé MDdo 30. 6.

Dodavatelé v celém kooperačním řetězci

- upřesnění pokynů ke vkládání dat do IS a ke zpracování požadavků na přípravu MO (OZKS)dodavatelé MDdo 30. 6.
- potvrzení zajištění dle upřesněného
předmětu plnění a zadání požadavků do IS
dodavatelé, poddodavatelé MDMO (OZKS)do 30. 9.
- zaslání požadavků na přípravu
k zajištění MD
dodavatelé, poddodavatelé MDMO (OZKSdo 30. 9.