Pro dodavatele DMD

Uživatelská příručka IS ARGIS pro dodavatele mobilizační dodávky

Uživatelská příručka IS ARGIS pro objednatele mobilizační dodávky

Uživatelská příručka IS ARGIS – tisk sestav

Metodická pomůcka pro práci v IS ARGIS-HM pro dodavatele (OZKS Stará Boleslav)

Obsah požadavku na přípravu

Návrh na jmenování SHM dodavatele MD

Návrh na jmenování SHM dodavatele ND

Metodika zpracování zdůvodnění k PnP při plánování a zajišťování MD pro MO