Školení

Správa státních hmotných rezerv organizuje pro uživatele z úrovní KÚ, ÚSÚ, HZS a ze sféry PPFO jednodenní školení Informačního systému Argis.


Školení pro oblast NH

Toto školení je pořádáno především za účelem seznámit nové uživatele se základními vlastnostmi a obsluhou IS Argis a usnadnit jim tak práci se systémem. Školení včetně základní dokumentace je poskytováno bezplatně.

Organizaci školení zajišťuje:
Správa státních hmotných rezerv, Odbor strategie a koordinace (OSK)

Mgr. Martin Lehký (školení a podpora uživatelů)
tel.: 222 806 432
e-mail: mlehky@sshr.cz


Školení pro oblast HM

Správa státních hmotných rezerv organizuje na základě požadavků od jednotlivých subjektů cestou příslušného objednatele, školení pro uživatele IS Argis modul HM. Školení je prováděno na základě schváleného Zaměření pro PPFO na příslušný kalendářní rok dle časového harmonogramu.

Organizaci školení zajišťuje:
Správa státních hmotných rezerv, Odbor příprav pro krizové stavy (OPKS)

Ing. Jozef Korený (školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 304
fax: 244 095 507
e-mail: jkoreny@sshr.cz