Informace pro DMD

Mezi základní problémové okruhy systému HM informačně podporované modulem Argis/HM (v souladu s vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb.) patří:

  1. proces zpracování Plánu opatření hospodářské mobilizace dodavatelem MD (poddodavatelem, subjektem HM),
  2. proces zpracování požadavku na přípravu plnění MD (požadavky PPFO – dodavatele, poddodavatele – tj.: pořízení a záměna SHR, infrastruktura, uchování výrobních schopností, pořízení DDHM/DDNM, finanční náklady),
  3. proces zpracování Plánu hospodářské mobilizace objednatelem MD.