Kontakty

Provozovatel

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správce IS + provozní zabezpečení IS
Správa státních hmotných rezerv, Odbor informatiky (OI)

Ing. Jan Paliga (centrální správa účtů, správa aplikace, správa číselníků, podpora uživatelů)
tel.: 244 095 404
fax: 244 095 508
e-mail: jpaliga@sshr.cz

Věcný garant IS

Nouzové hospodářství:

Správa státních hmotných rezerv, Odbor strategie a koordinace (OSK)
Ing. Bc. Jan Jeništa (školení a podpora uživatelů pro orgány státní správy)
tel.: 222 806 206
e-mail: jjenista@sshr.cz

Mgr. Martin Lehký (školení a podpora uživatelů pro orgány samosprávy)
tel.: 222 806 432
e-mail: mlehky@sshr.cz

Hospodářská mobilizace:

Správa státních hmotných rezerv, Odbor příprav pro krizové stavy (OPKS)
Ing. Jozef Korený (školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 304
fax: 244 095 507
e-mail: jkoreny@sshr.cz


Hotline
tel.: 244 095 404, 244 095 405
fax: 244 095 508
e-mail: hotline-argis@sshr.cz

T-SOFT a.s.
Vedoucí zakázky, vývoj aplikace, provoz www
tel. : 222 268 745, 222 268 738
e-mail: hotline@tsoft.cz

Prosíme uživatele IS Argis, aby se na hotline obraceli především prostřednictvím e-mailu. Telefonických kontaktů použijte v případech krajní nouze. Děkujeme za pochopení, protože i tak se Vaše zpráva dostane do správných rukou. Pokud bude problém naléhavý, budete našim prostřednictvím informováni o stavu jeho řešení.