Kontakty

Provozovatel

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správce IS + provozní zabezpečení IS
Správa státních hmotných rezerv, Odbor informatiky (OI)

Ing. Miroslav Hodura (centrální správa účtů, správa aplikace, správa číselníků, podpora uživatelů)
tel.: 244 095 427
fax: 244 095 508
e-mail: mhodura@sshr.cz

Věcný garant IS

Nouzové hospodářství:

Správa státních hmotných rezerv, Odbor strategie a koordinace (OSK)
Ing. Jaroslav Gersdorf (školení a podpora uživatelů)
tel.: 222 806 279
e-mail: jgersdorf@sshr.cz

Hospodářská mobilizace:

Správa státních hmotných rezerv, Odbor příprav pro krizové stavy (OPKS)
Ing. Jozef Korený (školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 304
fax: 244 095 507
e-mail: jkoreny@sshr.cz

Hotline
tel.: 244 095 427, 244 095 411
fax: 244 095 508
e-mail: hotline-argis@sshr.cz

T-SOFT a.s.
Vedoucí zakázky, vývoj aplikace, provoz www
tel. : 261 710 561
fax : 261 710 563
e-mail: hotline@tsoft.cz

Prosíme uživatele IS ARGIS, aby se na hotline obraceli především prostřednictvím e-mailu. Telefonických kontaktů použijte v krajních případech nouze. Děkujeme za pochopení, i tak se Vaše zpráva dostane do správných rukou. Pokud bude problém naléhavý, budete našim prostřednictvím informováni o stavu jeho řešení.