Plánovaci_cyklus_2011-2012

K 31.5.2009 byla do IS zavedena data pro plánování civilních zdrojů na plánovací cyklus 2011-2012. V souladu se „Zaměřením plnění úkolů pro právnické a podnikající fyzické osoby v oblasti HOPKS v roce 2009“ a pokyny vydanými na pracovních jednáních s dodavateli zahajte kontrolu a aktualizaci dat do IS v souladu s časovým harmonogramem.

  1. Dodavatelé, kteří neuplatňují požadavek na přípravu k zajištění dodávky od 1.6.2009
  2. Dodavatelé uplatňující požadavek na přípravu k zajištění dodávky až po provedení pracovního jednání v měsíci červnu.
    • 11.6.2009 – dodavatelé v oblasti dopravy
    • 18.6.2009 – dodavatelé v oblasti průmyslu a oprav