Plánovaci_cyklus_2015-2016

Při zpracování požadavku na přípravu (PnP) pro plánovací období let 2015-2016, postupujte dle nové metodiky vydané OZKS – Stará Boleslav „Metodika zpracování zdůvodnění k PnP při plánování a zajišťování MD pro MO“, která je uveřejněná na stránách IS Argis v části Dokumentace – Pro dodavatele MD.

V případě, že dodavatel (poddodavatel) mobilizační dodávky uplatňuje požadavek na přípravu k zabezpečení zajištění MD, je potřebné důsledně zkontrolovat uváděná číselná (kódová) označení jednotlivých mobilizačních dodávek dle smluv o zajištění MD.