Aktualizace CND k 22. 10. 2020

Na základě usnesení vlády č. 1076 ze dne 19. října 2020 o změně navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví a požadavku MZ byl k 22. 10. 2020 doplněn číselník nezbytných dodávek o 4 nové položky v uskupení č. 6. „Zdravotnické potřeby“.

Jedná se o položky:

6.3.3.

6.3.4.

6.7.2.

6.7.3.